Hamster Free Burning Studio. People most often write things on laser disks, so we've made a special mini mode designed only for burning data on disks. It's very easy to burn CD or DVD discs because speed and other options wil be set automatically.

STAŽENÍ ZDARMA
Windows 2000, XP, Vista, 7

More information

Zápis na všechny typy disků

Hamster Free Burning Studio automaticky určí typ disku v podavači, jeho kapacitu a možnou rychlost zápisu. Na základě těchto informací zobrazí faktor zaplnění disku soubory a možnost vymazání nebo kompletní přepsání obsahu disku.

Přívětivé rozhraní

Design softwaru a všech jeho prvků sleduje jediný cíl – usnadnit vypalování videa, hudby nebo jakýchkoliv jiných dat na CD, DVD nebo BluRay bez zbytečného nastavování a úsilí.

Všestrannost

Hamster Free Burning Studio provádí s laserovými disky nejčastější operace: zápis dat, vytváření záložních kopií, vytváření hudebních disků a klonování disků DVD, CD nebo BluRay

Pohodlný kompaktní režim

Vzhledem k tomu, že data se nejčastěji zapisují na laserové disky, vytvořili jsme zvláštní minirežim určený pouze pro vypalování dat. Pomocí softwaru Hamster Free Burning Studio zvládne vypálit data bez nesnází jakýkoliv uživatel.

Výběr barevných schémat

Aby práce se softwarem Hamster Free Burning Studio byla zábavnější, můžete si vybrat oblíbené barevné schéma.

STAŽENÍ ZDARMA
Windows 2000, XP, Vista, 7